Verksamhet

Pattes Pensionat är en rehabiliterande boendeenhet för personer som behöver stöd, handledning och uppmuntran för att klara av vardagens utmaningar. Pensionatets service förvekligas i samarbete med kunden. Alla boende har egna rum. De gemensamma utrymmena erbjuder möjlighet till social samvaro och till annan gemensam sysselsättning.

Målsättnigen är att hjälpa kunden att planera, upprätthålla och utveckla det egna livet och vardagen på så sätt, att hon eller han i frmatiden skulle kunna bo självständigt och integrera sig i samhället. Genom att arbeta i par med kunderna stöder vi dem i att bemöta varandra och personalen som likvärdiga. Förmågan till socialt umgänge, tolerans och tålamod är viktiga egenskaper då vardagen delas med andra personer.

Pattes pensionat samarbetar med anhöriga, kommunernas socialväsende, förmyndare, andra producenter av boendeservice samt med människor, som är intresserade av att i framtiden bo i ett hem där stöd och hjälp av personal och andra boende ingår. Servicebehovet kan gälla dem själva eller en anhörig.

För att garantera kvaliteten på servicen vid Pattes Pensionat har det gjorts en säkerhetsutredning, räddningsplan och medicinplan. Vi har även uppföljnings- och redovisningsblanketter, som stöder verksamheten och livet i det här hemmet.

Utöver stödboende erbjuder Pattes Pensionat också hemtjänst på Kimitoön. Hemtjänstens målsättning är att göra det möjligt för kunderna att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt, samt att ge stöd och hjälp i hemmet då livet där av en eller annan orsak har försvårats. Hemtjänstens kunder kan vara både äldre människor och barnfamiljer, alla som av en eller annan orsak behöver utomstående hjälp för att klara sig i sitt eget hem.

 Vi fiskar här i viken intill och fisk kommer det hur mycket som hellst     Det finns alltid någonting som skall fixas      Vi firar alltid om vi har möjlighet, födelsedagar, namnsdagar mm

På vår blogg kan du läsa mera om vår verksamhet (klicka på länken) :  http://pattespensionat.blogspot.fi/