Kotipalvelu

Patten Pensionaatin kotipalvelun keskipisteenä on aina asiakas. Teemme palveluista aina kirjallisen sopimuksen.

Palveluiden sisältö muodostuu täysin asiakkaan toivomusten mukaan, on kyse ikkunoiden pesusta, siivouksesta, vuosijuhlien järjestämisestä tai jatkuvasta, pidempiaikaisesta kodissa avustamisessa. Kotipalvelun tuella asiakaan edellytykset kotona asumiseen paranevat ja tuovat turvallisuutta elämään.

Sairaalasta palautuville kotipalvelu luo turvallisen kotiutumisen ja kuntoutumisen mahdollisuuden.

Kotipalvelu voi sisältää esimerkiksi seuraavia palveluita:

  • Siivoukset
  • Vaatehuolto
  • Kauppa- ja apteekkiasiointi
  • Juhlien suunnittelu ja järjestäminen
  • Ruuanlaitto – sekä arkeen että juhlatilaisuuksiin
  • Auttaminen henkilökohtaisen hygienian kanssa
  • Saattaja-apua sekä lääkärinvastaanotolle että muualle, asiakkaan toivomusten mukaan
  • Muu henkilökohtainen auttaminen

Toimintamme keskeisiä arvoja ovat ystävällinen ja inhimillinen kohtaaminen, turvallisuus, kunnioitus, sekä elämän arvokkuuden vaaliminen.