Hemtjänst

Kunden står alltid i centrum för hemtjänsten som Pattes Pensionat erbjuder. Vi gör alltid ett skriftligt avtal över tjänsterna.

Hemtjänstens innehåll utgår helt och hållet från kundens önskemål och behov, oberoende om det gäller fönstertvätt, städning, arrangerande av årsfester eller om det gäller långvarigare, återkommande behov av hjälp i hemmet. Med stöd av hemtjänsten blir kundens förutsättningar att klara sig i det egna hemmet bättre och tryggheten i vardagen ökar.

För dem som återvänder från sjukhusvistelse och behöver stöd och hjälp under konvalesenstiden, kan hemtjänsten möjliggöra en trygg hemkomst och rehabiliteringstid.

I hemtjänsten kan t.ex följande ingå:

Städning av hemmet

Klädvård

Butiks- och apoteksärenden

Planering och arangerande av festligheter

Matlagning – både till fest och vardag

Hjälp med den personliga hygienen

Ledsagarhjälp

Annan personlig assistens

Vi erbjuder även hjälp med mindre renoverings- och installationsarbeten i hemmet.

Centrala värden för hemtjänstens verksamhet är vänligt och mänskligt bemötande, trygghet, respekt för individen, förtrolighet, samt att värna om värdigheten i livet.